Kim fakir, kim değil?


0

Ekonomik temelli iç ve dış göçlerin açıklanmasındaki fakirlik algısı, ülke hatta aile bazında değişir. Örneğin “battı” denilen Yunanistan’ın kişi başına milli geliri, Türkiye’nin neredeyse 3 katı. Bir Yunan vatandaşı, her sene tatile çıkamazsa, haftada 1 defa restoranda yemek yiyemezse kendisini ekonomik açıdan kötü durumda hisseder ve hükümeti protesto yürüyüşlerine katılır. Türkiye’de ise “Çok şükür, aç değiliz açıkta değiliz” anlayışı hakim. İnsanların önemli bir kısmı, tatile çıkmaya veya bir restoranda yemek yemeye gereksinim duymaz. Bu insanlar ancak memleketlerine ziyarete gidemezlerse veya akrabalarının düğününde bir altın takamazlarsa, o zaman kendilerini ekonomik darboğazda hissederler. Türkiye’nin bu açıdan diğer ülkelere göre daha homojen bir kültürel yapısı var. Geleneklere ve ailelere bağlılık, kişinin dini inancından ve siyasi görüşünden bağımsız olarak benzerlik gösterir.

Leiden Üniversitesi tarafından Avrupa Topluluğu’na sunulan bir raporda, Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında bile fakirlik konusunda farklı anlayışlar olduğu, bir ülkede yeterli görülen gelir düzeyinin diğer ülkede yetersiz görüldüğü belirtiliyor. Bir ülkede, diğerine göre çok daha az kazanan aile, kendini fakir görmeyebilir. Normal kabul edilen yaşam standartları arasında çok fark var. Bu durum, satın alma paritesi gözardı edildiğinde de aynı sonucu veriyor.

Fakirlik üzerine ilk akademik çalışmalar Rowntree (1901) ve Booth (1892) tarafından başlatılmıştı. Rowntree’ye göre yemek, barınma, giyim ve asgari düzeyde fiziksel aktiviteyi sağlayacak maddi gelire sahip olanlar fakir kabul edilmez. ABD sosyal güvenlik kurumu, hala bu prensiplere göre fakirleri belirliyor.

Almanya’da ise 2017 yılının ekim ayında Bertelsmann Vakfı tarafından yayımlanan bir rapor, her 5 çocuktan 1’inin sürekli yoksulluk içerisinde yaşadığını ortaya koydu. Ancak buradaki yoksulluk, çocukların sinemaya gitme sıklıkları, evlerinin genişliği, internet bağlantılı bilgisayarlarının olması gibi kıstaslara göre ölçülmüştü.

Kaynak: Gurbetçileri Anlama Kılavuzu, Oktan Erdikmen. Halk Kitabevi.


Like it? Share with your friends!

0
redaktion

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir