• Göç

    İnsanlar ve hayvanlar ilk çağlardan bu yana göç ettiler. Yaşadıkları bölgelerdeki iklimsel değişmeler, ekonomik zorluklar ve diğer tehditler, onları zaman zaman yer değiştirmeye zorladı. Göç...