Vergi dairesinden mektup var


0

Almanya’da vergi daireleri, hem Almanya’dan hem de Türkiye’den geliri olduğu ifade edilen bazı vatandaşlara aşağıdaki mektubu gönderdi:

Sayın Bay/Bayan

Vergi Dairesi, Almanya’dan emeklilik ödenekleri ve muhtemelen önceki iş vereninizden de ödeme aldığınıza dair bildirim almış bulunmaktadır. Çifte vergilendirmenin önlenmesine (DBA) ilişkin Türkiye ve Almanya arasında yapılmış olan anlaşma, diğerlerinin yanı sıra, Almanya’nın 2011 yılından itibaren Türkiye’de ödenen emeklilik gelirlerini (emeklilik ödenekleri ve emeklilik maaşı), bu gelirlerin yıllık brüt tutarının 10 bin avroyu aşması halinde vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Emeklilik gelirleriniz için Almanya’da vergi mükellefi olup olmadığınızı veya hangi tutar için vergi mükellefi olduğunuzu kontrol edebilmek için, ekte sunulmuş olan cevap formunu eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olarak geri göndermenizi rica ederim. Vergi Dairesi, almış olduğu bildirimlerin yanı sıra yanıt formunda sizin verdiğiniz bilgileri esas alarak Almanya’da vergi ödemek zorunda olup olmadığınızı ve ne kadar vergi ödemek zorunda olduğunuzu kontrol edecektir. Cevap formunu geri göndermemeniz halinde, Vergi Dairesi Almanya’da ödenmesi gereken gelir verginizi eldeki verileri esas alarak 2011 yılından itibaren belirlemeyi ve size vergi matrahlarını yaklaşık iki ay sonra göndermeyi planlamaktadır.

Verginin tayini sınırlı vergi mükellefiyeti kapsamında, yani sadece Almanya’dan / Almanya’da edinilen geliriniz esas alınarak gerçekleşir. Örneğin vergiden muaf esas meblağ gibi kişisel tenzilatlar verilmez. Bu husus uluslararası kabul görmüş kurallar uyarınca, mukim olunan (ikamet edilen) devlet tarafından, yani sizin durumunuzda Türkiye tarafından dikkate alınır. Almanya’da kişisel tenzilatlar talep üzerine istisnai olarak ancak toplam gelirleriniz Alman gelir vergisinin yıllık en az yüzde 90’ının altındaysa dikkate alınabilir. Almanya’dan kazanılan tüm emeklilik gelirleri (örneğin yasal sosyal güvence emeklilikleri, önceki iş verenin ve bunun emeklilik fonlarının ödemeleri) Alman vergilendirmesine tabi değildir.

Talep, Alman vergi beyannamesi tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde (yasal temyiz süresi sonunda) buraya sunulmalıdır. Alman vergilendirmesine tabi olmayan gelirleriniz hakkında (AB/AEB dışında belgelendirme) Türkiye’deki vergi dairesinin onayı acilen ekte sunulmalıdır.

Verginin ödenmesine ilişkin bilgiler

Verginin ödenmesi gereken toplam tutarı, gelir vergisi ve işsizlik vergisinden oluşur. Toplam tutarı, ilgili vergi matrahının ilk sayfasında “Abrechnung (Ödeme)” bölümünde bulabilirsiniz. Verginin ödenmesine ilişkin olanakları vergi matrahına ilişkin açıklamalarda bulabilirsiniz.

Vergilendirme kapsamındaki mali yükümlülüklerinizi yerine getiremeyecek durumda olmanız halinde, adil tedbirler söz konusu olabilir. Bu şekilde, taksitlendirme veya erteleme başvurusunda bulunma olanağı doğar. Özel kanıt gerekmeksizin altı aya kadar erteleme mümkündür. Bunun için sadece Vergi Dairesi’ne makul gerekçeli bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

Vergi matrahına itiraz

Belirlenen vergi matrahına olası itirazları vergi matrahını aldıktan sonra üzerinde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu süre içinde sınırsız vergi mükellefi olarak muamele talebinizi de sunabilirsiniz. Başka itiraz gerekçeleri sunmak istemeniz halinde, bunları açıklamanızı ve ilgili kanıtları eklemenizi rica ederim.


Like it? Share with your friends!

0
redaktion

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir